NOVINKY
NOVINKY
NOVINKY
Slider
Stretnutie ohľadom prevádzkovania fitness centier

Stretnutie ohľadom prevádzkovania fitness centier

“Dnešné fitness centrá sú moderné, veľmi dobre organizované športové prevádzky s vysokým hygienickým štandardom. Využijem všetky príležitosti na podporu ich otvorenia v rovnakom režime ako ostatné športoviská.” Informoval na dnešnom stretnutí majiteľov fitness centier štátny tajomník pre šport Ivan Husár.